1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB6,161
 • THB6,333

กรองตามสายการบิน

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,162
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2010)

  • 2022/10/2407:20
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 08:55
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2011)

  • 2022/10/2509:35
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/25 11:05
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

บนปฏิทิน บาร์เซโลนา⇔เกรนาดา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

บาร์เซโลนา เอล แปรต จาก เกรนาดา(GRX) THB6,161~

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,162
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2010)

  • 2022/10/2407:20
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 08:55
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2013)

  • 2022/10/2512:40
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/25 14:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,162
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2010)

  • 2022/10/2407:20
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 08:55
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2017)

  • 2022/10/2522:45
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/26 (+1) 00:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,453
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2016)

  • 2022/10/2420:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 22:10
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2011)

  • 2022/10/2509:35
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/25 11:05
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,453
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2016)

  • 2022/10/2420:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 22:10
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2013)

  • 2022/10/2512:40
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/25 14:10
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,453
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2016)

  • 2022/10/2420:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 22:10
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2017)

  • 2022/10/2522:45
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/26 (+1) 00:15
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,453
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2010)

  • 2022/10/2407:20
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 08:55
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2015)

  • 2022/10/2518:35
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/25 20:05
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด

Vueling Airlines 飛行機 最安値Vueling Airlines

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB6,638
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  Vueling Airlines VY2012)

  • 2022/10/2410:35
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 2022/10/24 12:10
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 1h 35m
  • ไม่หยุด

 • เส้นทาง 2

  Vueling Airlines VY2011)

  • 2022/10/2509:35
  • กรานาดา (เอฟ. จี. แอล. กรานาดา-ฆาเอน)
  • 2022/10/25 11:05
  • บาร์เซโลนา เอล แปรต
  • 1h 30m
  • ไม่หยุด