1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB34,146

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL558,JL97)

  • 2020/12/0120:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL557)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/04 19:15
  • อาซาฮิคาวะ
  • 8h 45m

บนปฏิทิน อาซาฮิคาวะ⇔ไทเป ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาซาฮิคาวะ จาก ไทเป(TPE) THB19,383~

อาซาฮิคาวะ จาก ไทเป(TSA) THB19,983~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL554,JL97)

  • 2020/12/0112:50
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 23h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL557)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/04 19:15
  • อาซาฮิคาวะ
  • 8h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL552,JL97)

  • 2020/12/0110:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 26h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL557)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/04 19:15
  • อาซาฮิคาวะ
  • 8h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL558,JL97)

  • 2020/12/0120:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL551)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/05 (+1) 09:20
  • อาซาฮิคาวะ
  • 22h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL558,JL97)

  • 2020/12/0120:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL553)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/05 (+1) 12:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 25h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL554,JL97)

  • 2020/12/0112:50
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 23h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL551)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/05 (+1) 09:20
  • อาซาฮิคาวะ
  • 22h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL552,JL97)

  • 2020/12/0110:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 26h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL551)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/05 (+1) 09:20
  • อาซาฮิคาวะ
  • 22h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB34,146
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL554,JL97)

  • 2020/12/0112:50
  • อาซาฮิคาวะ
  • 2020/12/02 (+1) 11:40
  • ไทเป ซงชาน
  • 23h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL5046,JL553)

  • 2020/12/0409:30
  • ไต้หวัน เตาหยวน
  • 2020/12/05 (+1) 12:05
  • อาซาฮิคาวะ
  • 25h 35m