1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB25,077
 • THB43,386

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL35)

  • 2020/11/0120:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL141)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 50m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔สิงคโปร์ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก สิงคโปร์(SIN) THB20,099~

มิซาวะ จาก สิงคโปร์(SIN) THB32,548~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL35)

  • 2020/11/0120:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL145)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 15h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL35)

  • 2020/11/0115:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL141)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL35)

  • 2020/11/0120:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 11h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL149)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 19:45
  • อาโอโมริ
  • 20h 20m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL35)

  • 2020/11/0110:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 21h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL141)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL35)

  • 2020/11/0115:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL145)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 15h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL35)

  • 2020/11/0110:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 21h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL145)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 15h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB25,078
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL35)

  • 2020/11/0115:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/02 (+1) 06:45
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 16h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL36,JL149)

  • 2020/11/1422:25
  • สิงคโปร์ชางงี
  • 2020/11/15 (+1) 19:45
  • อาโอโมริ
  • 20h 20m