1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB16,958
 • THB41,779

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL148,JL95)

  • 2020/12/3117:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 22:15
  • กิมโป
  • 5h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL147)

  • 2021/01/0307:55
  • กิมโป
  • 2021/01/03 16:25
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก โซล(GMP) THB16,934~

มิซาวะ จาก โซล(GMP) THB16,934~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,558
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL148,JL95)

  • 2020/12/3117:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 22:15
  • กิมโป
  • 5h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL149)

  • 2021/01/0312:10
  • กิมโป
  • 2021/01/03 19:45
  • อาโอโมริ
  • 7h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL144,JL93)

  • 2020/12/3112:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 18:15
  • กิมโป
  • 6h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL147)

  • 2021/01/0307:55
  • กิมโป
  • 2021/01/03 16:25
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,558
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL144,JL93)

  • 2020/12/3112:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 18:15
  • กิมโป
  • 6h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL149)

  • 2021/01/0312:10
  • กิมโป
  • 2021/01/03 19:45
  • อาโอโมริ
  • 7h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL93)

  • 2020/12/3110:00
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 18:15
  • กิมโป
  • 8h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL147)

  • 2021/01/0307:55
  • กิมโป
  • 2021/01/03 16:25
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔โซล ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก โซล(ICN) THB17,068~

มิซาวะ จาก โซล(ICN) THB22,196~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL148,JL95)

  • 2020/12/3117:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 22:15
  • กิมโป
  • 5h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL149)

  • 2021/01/0307:55
  • กิมโป
  • 2021/01/03 19:45
  • อาโอโมริ
  • 11h 50m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,558
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL93)

  • 2020/12/3110:00
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 18:15
  • กิมโป
  • 8h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL92,JL149)

  • 2021/01/0312:10
  • กิมโป
  • 2021/01/03 19:45
  • อาโอโมริ
  • 7h 35m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB16,959
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL144,JL93)

  • 2020/12/3112:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/31 18:15
  • กิมโป
  • 6h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL90,JL149)

  • 2021/01/0307:55
  • กิมโป
  • 2021/01/03 19:45
  • อาโอโมริ
  • 11h 50m