1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB17,747
 • THB43,862

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,747
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL77)

  • 2020/11/0320:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/04 (+1) 05:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL78,JL141)

  • 2020/11/1023:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/11 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔มะนิลา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก มะนิลา(MNL) THB17,747~

มิซาวะ จาก มะนิลา(MNL) THB23,122~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,747
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL77)

  • 2020/11/0320:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/04 (+1) 05:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL746,JL149)

  • 2020/11/1009:40
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/10 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,762
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL745)

  • 2020/11/0310:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/03 22:10
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 13h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL78,JL141)

  • 2020/11/1023:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/11 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,762
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL745)

  • 2020/11/0310:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/03 22:10
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 13h 5m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL746,JL149)

  • 2020/11/1009:40
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/10 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,747
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL77)

  • 2020/11/0320:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/04 (+1) 05:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 9h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL78,JL145)

  • 2020/11/1023:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/11 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 13h 45m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,747
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL77)

  • 2020/11/0315:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/04 (+1) 05:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 15h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL78,JL141)

  • 2020/11/1023:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/11 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,747
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL77)

  • 2020/11/0315:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/04 (+1) 05:30
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 15h 15m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL746,JL149)

  • 2020/11/1009:40
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/10 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB17,762
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL741)

  • 2020/11/0320:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/04 (+1) 13:35
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 17h 55m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL78,JL141)

  • 2020/11/1023:45
  • มะนิลา (นินอย อาคีโน)
  • 2020/11/11 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 8h 30m