1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB46,084
 • THB46,364

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,364
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL58,JL7555)

  • 2020/09/1609:50
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/16 16:53
  • ลอสแอนเจลิส
  • 23h 3m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL141)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 16h 0m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔ลอสแอนเจลิส ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มิซาวะ จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB23,567~

อาโอโมริ จาก ลอสแอนเจลิส(LAX) THB26,013~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,453
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL58,JL7555)

  • 2020/09/1609:50
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/16 16:53
  • ลอสแอนเจลิส
  • 23h 3m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL141)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 16h 0m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,084
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,AA170)

  • 2020/09/1620:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/17 (+1) 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 25m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL141)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 16h 0m

AAอเมริกันแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,AA170)

  • 2020/09/1620:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/17 (+1) 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL141)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 16h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,173
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7016)

  • 2020/09/1620:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/17 (+1) 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 25m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL141)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 16h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,261
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7016)

  • 2020/09/1620:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/17 (+1) 05:55
  • ลอสแอนเจลิส
  • 25h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL141)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 16h 0m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,364
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL58,JL7555)

  • 2020/09/1609:50
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/16 16:53
  • ลอสแอนเจลิส
  • 23h 3m
 • เส้นทาง 2

  อเมริกันแอร์ไลน์ AA169,JL145)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 14:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB46,453
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL58,JL7555)

  • 2020/09/1609:50
  • อาโอโมริ
  • 2020/09/16 16:53
  • ลอสแอนเจลิส
  • 23h 3m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7015,JL145)

  • 2020/09/2201:05
  • ลอสแอนเจลิส
  • 2020/09/23 (+1) 14:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 15m