1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

อาโอโมริ(AOJ) ไคลัว-โคนา (ฮาวาย)(KOA)
ไคลัว-โคนา (ฮาวาย)(KOA) อาโอโมริ(AOJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB58,519
 • THB48,477

กรองตามสายการบิน

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5050,HA864,HA218)

  • 2020/12/2617:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 10:38
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 12h 33m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5043)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 09:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 5m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔ไคลัว-โคนา (ฮาวาย) ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก ไคลัว-โคนา (ฮาวาย)(KOA) THB48,477~

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5050,HA864,HA228)

  • 2020/12/2617:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 11:07
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 13h 2m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5043)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 09:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 5m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5052,HA856,HA338)

  • 2020/12/2620:35
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 15:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 13h 40m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5043)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 09:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 5m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5050,HA864,HA248)

  • 2020/12/2617:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 11:55
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 13h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5043)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 09:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 5m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5050,HA458,HA248)

  • 2020/12/2617:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 11:55
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 13h 50m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5043)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 09:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 5m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5052,HA856,HA348)

  • 2020/12/2620:35
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 15:46
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 14h 11m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5043)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 09:20
  • อาโอโมริ
  • 21h 5m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5050,HA864,HA218)

  • 2020/12/2617:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 10:38
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 12h 33m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5045)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 11:15
  • อาโอโมริ
  • 23h 0m

HAฮาวายเอียนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB48,478
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA5050,HA864,HA228)

  • 2020/12/2617:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/12/26 11:07
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 13h 2m
 • เส้นทาง 2

  ฮาวายเอียนแอร์ไลน์ HA851,HA5045)

  • 2021/01/0117:15
  • โคนา (ฮาวาย)
  • 2021/01/03 (+2) 11:15
  • อาโอโมริ
  • 23h 0m