1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

อาโอโมริ(AOJ) โฮจิมินห์ซิตี(SGN)
โฮจิมินห์ซิตี(SGN) อาโอโมริ(AOJ)

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB18,085
 • THB39,614

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,086
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL79)

  • 2020/11/0920:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL149)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/13 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 55m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔โฮจิมินห์ซิตี ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก โฮจิมินห์ซิตี(SGN) THB18,085~

มิซาวะ จาก โฮจิมินห์ซิตี(SGN) THB24,694~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,086
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL79)

  • 2020/11/0915:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL149)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/13 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,086
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL79)

  • 2020/11/0910:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 21h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL149)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/13 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,086
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL79)

  • 2020/11/0920:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL141)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/14 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 23h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB22,740
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL759)

  • 2020/11/0910:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/09 22:30
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 14h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL149)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/13 19:45
  • อาโอโมริ
  • 9h 55m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB24,821
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL79)

  • 2020/11/0920:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL70,JL145)

  • 2020/11/1323:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/14 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 12h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,086
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL79)

  • 2020/11/0920:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 11h 10m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL145)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/14 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 28h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,086
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:5.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL146,JL79)

  • 2020/11/0915:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/10 (+1) 05:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 16h 35m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL750,JL141)

  • 2020/11/1307:50
  • โฮจิมินห์ (เตินเซินเญิ้ต)
  • 2020/11/14 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 23h 25m