1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB18,323
 • THB43,726

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,633
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2158,JL727)

  • 2020/11/1918:10
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/20 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 12h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL141)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 10m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔กรุงเทพ ตรวจสอบราคาต่ำสุด

อาโอโมริ จาก กรุงเทพ(BKK) THB18,323~

มิซาวะ จาก กรุงเทพ(BKK) THB20,507~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,810
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL707)

  • 2020/11/1910:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/19 23:35
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 15h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL141)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,633
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2158,JL727)

  • 2020/11/1918:10
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/20 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 12h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL145)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 14h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB23,138
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL33)

  • 2020/11/1920:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/20 (+1) 05:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 10h 25m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL141)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,633
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2152,JL727)

  • 2020/11/1910:15
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/20 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 20h 45m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL141)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,810
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL142,JL707)

  • 2020/11/1910:05
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/19 23:35
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 15h 30m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL145)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 14:30
  • อาโอโมริ
  • 14h 25m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,795
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL31)

  • 2020/11/1920:40
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/20 (+1) 16:20
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 21h 40m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL141)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 09:15
  • อาโอโมริ
  • 9h 10m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB18,633
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL2158,JL727)

  • 2020/11/1918:10
  • อาโอโมริ
  • 2020/11/20 (+1) 05:00
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 12h 50m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL34,JL149)

  • 2020/11/2322:05
  • กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  • 2020/11/24 (+1) 19:45
  • อาโอโมริ
  • 19h 40m