1. หน้าหลัก
 2. ผลการค้นหา เลือกเที่ยวบิน
 3. ดูเที่ยวบินที่จองไว้・ป้อนข้อมูลลูกค้า
 4. ยืนยันข้อมูลคำขอการจอง
 5. คำขอการจองเสร็จสิ้น
 6. ซื้อ

โปรดรอสักครู่...

กำลังค้นหา ()

กรองตามตารางการบิน

กรองตามจำนวนเมืองที่หยุด

 • THB57,985

กรองตามสายการบิน

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB59,483
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/13 (+1) 22:59
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 39h 29m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7281,JL11,JL149)

  • 2020/10/1608:00
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/17 (+1) 19:40
  • อาโอโมริ
  • 22h 40m

บนปฏิทิน อาโอโมริ⇔แอตแลนตา ตรวจสอบราคาต่ำสุด

มิซาวะ จาก แอตแลนตา(ATL) THB43,118~

อาโอโมริ จาก แอตแลนตา(ATL) THB57,985~

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB59,483
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/13 (+1) 22:59
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 39h 29m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7301,JL9,JL149)

  • 2020/10/1607:18
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/17 (+1) 19:40
  • อาโอโมริ
  • 23h 22m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB61,130
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/13 (+1) 22:59
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 39h 29m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7481,JL9,JL149)

  • 2020/10/1606:25
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/17 (+1) 19:40
  • อาโอโมริ
  • 24h 15m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB57,986
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/13 (+1) 22:59
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 39h 29m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7281,JL7011,JL141)

  • 2020/10/1608:00
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/18 (+2) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 36h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB59,483
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/13 (+1) 22:59
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 39h 29m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7281,JL11,JL141)

  • 2020/10/1608:00
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/18 (+2) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 36h 5m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB59,483
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/13 (+1) 22:59
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 39h 29m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7301,JL9,JL141)

  • 2020/10/1607:18
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/18 (+2) 09:05
  • อาโอโมริ
  • 36h 47m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB59,483
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/14 (+2) 13:32
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 54h 2m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7281,JL11,JL149)

  • 2020/10/1608:00
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/17 (+1) 19:40
  • อาโอโมริ
  • 22h 40m

JLเจแปนแอร์ไลน์

ไป-กลับ / รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง THB59,483
จำนวนที่นั่งที่ขายไม่ออก:7.
 • เส้นทาง 1

  เจแปนแอร์ไลน์ JL150,JL7012,JL7276)

  • 2020/10/1220:30
  • อาโอโมริ
  • 2020/10/14 (+2) 13:32
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 54h 2m
 • เส้นทาง 2

  เจแปนแอร์ไลน์ JL7301,JL9,JL149)

  • 2020/10/1607:18
  • ฮาร์ตสฟีลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา
  • 2020/10/17 (+1) 19:40
  • อาโอโมริ
  • 23h 22m