1. หน้าหลัก
  2. เอเชีย
  3. ญี่ปุ่น
  4. อาโอโมริ

ภาพรวมของ อาโอโมริ

ประชากร-
รหัสเมืองAOJ
สายการบินยอดนิยม
  • เจแปนแอร์ไลน์
  • อีวีเอแอร์
  • คาเธ่ย์แปซิฟิค
เวลาเที่ยวบินประมาณ 7~9 ชั่วโมง
ข้อมูลเที่ยวบินจากอาโอโมริ

สามารถเข้าถึงสูงสุด อาโอโมริ ในเวลาประมาณ 7~9 โดยเครื่องบิน ค้นหาประวัติ อาโอโมริ ล่วงหน้าเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศตัวเลือกการขนส่งที่สำคัญและเพลิดเพลินกับการเดินทาง อาโอโมริ อย่างมีความหมาย